Cephalaspidomorphi

Ichthyomyzon castaneusKastanjeprik

Lees meer over Ichthyomyzon castaneus (kastanjeprik) op de Animal Agents

Lees Verder

Ichthyomyzon gageiZuidelijke beekprik

Lees meer over Ichthyomyzon gagei (Zuidelijke beekprik) op de Animal Agents

Lees Verder

Ichthyomyzon unicuspisZilveren lamprei

Lees meer over Ichthyomyzon unicuspis (Zilveren lamprei) op ​​de Animal Agents

Lees Verder

Lampetra appendixAmerikaanse beekprik

Lees over Lampetra appendix (Amerikaanse beekprik) op de Animal Agents

Lees Verder

Lampetra tridentata Pacific lamprei

Lees meer over Lampetra tridentata (Pacific lamprey) op de Animal Agents

Lees Verder

Petromyzon marinusAalzuiger (Ook: Groene lamprei; Lamper; Elftprik; Gevlekte lamprei)

Lees meer over Petromyzon marinus (palingzuiger) op de Animal Agents

Lees Verder